RISC OS Tips

  Tips:
 1. Raspberry Pi en voeding
 2. PNG conversie op ARMini
 3. Herstart CMOS-klok op RiscPC

Raspberry Pi en voeding

Niet direct een RISC OS item, maar gezien de belangstelling voor de Raspberry Pi board hier toch vermeld.

De Raspberry Pi blijkt gevoelig te zijn voor afwijkingen in voedingsspanning. Zo maar een voeding van 5V kopen kan instabiel gedrag opleveren. Er is een hardware compatibility list (HCL) voor de RPi te vinden op:
http://elinux.org/RPI_VerifiedPeripherals.

Zoals het al aan de url te zien is, het geeft veel meer dan info over voedingen. Aanbevolen voor starters met de RPi.

(tip gelezen in mailinglist Archive-online)

(Ga naar tip 1 - 2 - 3 - top)


PNG conversie op ARMini

Harriet Bazley probeerde conversie van een sprite naar PNG formmat te doen op een ARMini. Dat mislukte met de rare fout 'This file is already open'. Chris Johnson vroeg zich af of de applicatie Spr2Png wel ARMv7 safe is. En dat is die volgens Martin Wuertner niet (versie 0.26), plus dat er een fout hierin zichtbaar geworden is op RISC OS 5.18 en hoger tengevolge van een correctie van Clib.

Martin heeft op zijn website een gerepareerde en opnieuw gecompileerde versie staan :
http://www.mw-software.com/software/spr2png/spr2png026.zip

Deze is alleen uit te voeren via de commando-lijn:
spr2png <infile> <outfile>
want er is geen ARMv7-compatible versie van de front-end, volgens Martin.

Harriet heeft versie 0.23 van !Spr2Png van Darren Salt. Maar zijn website youmustbejoking.demon.co.uk is sinds april van de internetwereld verdwenen. Haar broer Martin weet waar het nu te vinden is : http://old-www.moreofthesa.me.uk. Hij heeft 0.23 vervangen voor 0.26 plus Martin's executable en dat lijkt goed te werken op de ARMini. Uiteraard is er geen vervanger voor Png2Spr, maar daar zijn volgens hem genoeg andere applicaties voor te vinden.

(tips gelezen in nieuwsgroep csa.apps)

(Ga naar tip 1 - 2 - 3 - top)


Herstart CMOS-klok op RiscPC

Een nuttige tip voor een oude te voorschijn gehaalde RiscPC.

Bij de RiscPC kan het voorkomen dat door een storing de realtime clock niet meer correct wil werken. Daar is een 'clock kick utility' voor:

REM poke RTC control register
REM Bit  0     1
REM  7  Count ResetDivider
REM  6  Count HoldLastCount
REM write 0 for normal operation, write &80 or &40 freezes RTC
DIM cmosdata% 16
!cmosdata%=&00000000
REM write 0 twice to RTC, first 0 is address- control reg
REM second is control reg value 0 is default i.e. clock on
SYS &240, &A0, cmosdata%,2
END
Noem het KICKCMOS en bewaar het.

Dit komt oorspronkelijk uit een oude FAQ:
http://www.riscos.org/csafaq/part3.html#3_4

(tips gelezen in nieuwsgroep csa.hardware)

(Ga naar tip 1 - 2 - 3 - top)


Opmerking redacteur
Bovenstaande informatie heeft niet de intentie compleet te zijn. Vaak wordt het geplukt uit de Acorn nieuwsgroepen en is het niet meer dan een selectie van wat aangeboden wordt. Soms krijg ik informatie per email van een clublid/lezer. Ik wil het de lezer niet onthouden. Misschien gaat er een lichtje branden en is er weer wat ontdekt.

Wil je hierop reageren of zelfs iets aandragen, stuur dat dan naar de redacteur (waj.hendriks@hccnet.nl). Een uitgebreid artikel over het onderwerp is ook welkom.

Wim Hendriks