Uitnodiging herfstvergadering RvA 2012

Aan alle leden van de Big Ben Club

Hierbij nodigen we je uit voor de herfstvergadering van onze Raad van Afgevaardigden op zaterdag 10 november 2012, aanvang 11 uur, in wijkcentrum De Citadel, Steenhouwerskwartier 27, 1967 KD Heemskerk.

De vergadering duurt van 11 tot 13 uur, waarna lunch.

Aansluitend ben je in dezelfde lokatie van 13 tot 17 uur welkom op de maandelijkse clubbijeenkomst van de Regio Heemskerk. Breng je systeem mee, als je zin hebt!

A G E N D A

  1. Opening van de vergadering, bespreken en vaststellen van de agenda
  2. Verslag voorjaarsoverleg van de RvA dd 24 maart 2012
    Het verslag staat in het mei-nummer van Asterisk: nr 30-04
  3. Mededelingen, ingekomen stukken
  4. Begroting 2013 en contributie 2013 (zie: begr13.png)
  5. Evaluatie eXperience 2012
  6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
  7. Datum voorjaars-RvA en afsluiting
Graag tot ziens zaterdag 10 november 2012 om 11 uur in HEEMSKERK

Het landelijk bestuur,
Leo Smiers, Charles Deckers en Paul Porcelijn