riscynieuws.net

door Kees Grinwis


Welkom bij al weer de 116e editie van riscynieuws.net, de vaste actualiteitsrubriek van de *Asterisk. Dit is het zevende nummer van de 13e jaargang. In deze uitgave is er onder meer aandacht voor diverse nieuwe versies van (open source) software, de RISC OS show die in Londen gehouden zal gaan worden, de nieuwe ontwikkelhulp 'DrWimpC', een RISC OS-fontbibliotheek en divers ander nieuws.


Pic1In de vorige riscynieuws.net was er aandacht voor de 'Midlands Midsummer Mugshow', voor het eind van deze maand staat er weer een andere RISC OS-beurs op de agenda. Op zaterdag 27 oktober zal namelijk 'The RISC OS London Show' gehouden gaan worden in het St Giles Hotel, Feltham en men is welkom van 11 uur 's morgens tot 5 uur in de middag.

Vorig jaar was een enigszins werkende versie van RISC OS op de Raspberry Pi het hoogtepunt van de beurs. In de tussentijd is er door de ontwikkelaars flink wat werkt verzet en de organisatoren hopen dat dit jaar er sprake zal zijn dat er een 'officiële' en stabiele versie uitgebracht zal gaan worden. Of er nu wel of geen stabiele versie voor de Raspberry Pi uitgebracht zal gaan worden, er zijn sowieso andere opties die wel stabiel zijn. Hierbij is te denken aan de ARMini, die nu op 1GHz kan draaien en natuurlijk de mogelijkheid om RISC OS op het PandaBoard en 't BeagleBoard-xM te gebruiken.

Pic2Op de beurs-website is een lijst te vinden met deelnemers aan deze beurs, hierbij zijn natuurlijk ook weer bekende namen als Archive Magazine, CJE Micro's, R-Comp en RISC OS Open Ltd aanwezig. Maar er zijn ook minder bekende namen aanwezig, hierbij is te denken aan 3rd Event Technologies en Michael Emerton (RiscDJ).

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat er vanuit Nederland belangstelling is voor een stand, is er wel een mogelijkheid voor hobbyisten om van gratis standruimte gebruik te maken. Even als voorgaande jaren biedt men hobbyisten namelijk een gratis stand aan, mocht men dus eigen programma's geschreven hebben of bestaande toepassingen op een ongebruikelijk manier gebruikt en dit wil presenteren, dan kan men contact opnemen met de organisatie (waarbij de beschikbare ruimte beperkt is).


Pic4Voor BASIC-programmeurs is er al tijden het 'Doctor Wimp'-pakket, dit is een aantal hulpmiddelen en een functiebibliotheek (function library) die ontworpen zijn om het maken van multi-taskende programma's gemakkelijk te maken voor iedereen die voldoende bekend is met BBC-BASIC. Dr Wimp is origineel ontwikkeld door Andrew Ayre en is, van 1999 tot zijn overlijden, ondersteund door Ray Favre.

Voor C-programmeurs is nu en vergelijkbaar pakket beschikbaar voor RISC OS 4 of hoger, dit pakket is ontwikkeld door Peter Miller. De software is volgens Peter bedoeld als een hulpmiddel om WIMP-programma's te maken en ontwikkelen die in de programmeertaal C geschreven worden. Op RISCOSitory is te lezen dat Peter oorspronkelijk alleen van plan was om zijn eigen C-programmeergereedschap te schrijven, maar dat deze mogelijk ook voor anderen interessant zou kunnen zijn en daarom een publieke uitgifte in de RISC OS-gemeenschap een logische stap is.

Pic5DrWimpC biedt een bibliotheek aan die vergelijkbaar is met die van de BASIC DrWimp-bibliotheek, waarbij er wel verschillen zijn. Het gebruik van 'user functions' is namelijk optioneel, in de plaats van deze functies kunnen vergelijkbare functies gemaakt worden die dan direct geassocieerd moeten worden met een venster/symbool gebaseerd op de namen die in de Template gedefinieerd zijn. Er is verder ook extra functionaliteit in de C-versie aanwezig.

Er is in DrWimpC ondersteuning voor de 2 belangrijkste compilers (GCC 4 en de ROOL C-tools), waarbij er in deze uitgave de nadruk gelegd is op het gebruik van de GCC4 'shared libraries' faciliteit als een manier op herbruikbare code aan te bieden. Hiernaast is er echter ook gewerkt aan ondersteuning van de ROOL C-tools.

Op de website is een groot aanbod aan informatie, inclusief een handleiding voor starters en een API-handleiding in StrongHelp-formaat.


Pic6Door Michael Kerpan zijn er een aantal vrij beschikbare fonts geconverteerd naar het RISC OS-fontformaat, hij heeft hiervoor de website 'RISC OS Font Library' opgezet. Vanaf deze site zijn diverse conversies van hoogwaardige lettertypes (allen beschikbaar via een open licentie, zoals bijvoorbeeld de OFL of APL) te downloaden. De meeste fonts bevatten "extra" karakters en werken dus het best met het Unicode-fontsysteem zoals standaard bij RISC OS 5 aanwezig is. Dat neemt niet weg dat deze lettertypes ook niet werken op RISC OS 4 (en 6).

Op dit moment worden de fonts getest op een emulator met gratis beschikbare software, het is dus mogelijk - hoewel onwaarschijnlijk - dat de fonts op echte hardware problemen hebben. Men kan meehelpen met het verbeteren van de fonts als er problemen zouden zijn, dit kan door te testen op fysieke hardware (zoals de Risc PC, Iyonix, ARMini, A9home en dergelijke) met bijvoorbeeld EasiWriter/TechWriter, Ovation Pro, ArtWorks en dergelijke.

Het eerste geconverteerde font is 'Cabin' en lange tijd was het stil, maar inmiddels zijn er diverse andere fonts toegevoegd. Hierbij gaat het onder meer om Roboto, een font dat ontworpen is als klassiek 'grotesque' schreefloos font dat werkt op zowel op scherm als op papier.

Eind vorige maand is er weer een font uitgebracht, dit keer is 'Simonetta' geconverteerd. Dit is een aardig lettertype die gebaseerd is op de typografie en kalligrafie van het Italië ten tijde van de Renaissance. Zowel de standaard als de cursieve lettertypen zijn enigszins scheef, waardoor het standaard font een soort 'printer'-achtige uitstraling heeft en de cursieve weergave meer vloeiend en kalligrafisch overkomt.

Totaal zijn er op dit moment 5 fonts te beschikbaar, naast eerder genoemde fonts kan men ook nog Exo en Fanwood ophalen van de site.


Pic13

Het e-zine "Drag 'n Drop" houdt op te bestaan en waarschijnlijk is het dit keer echt het einde van dit blad dat in elektronische PDF-vorm te verkrijgen was. Het einde van deze uitgave is aangekondigd door Paul Stewart, de redacteur van "Drag 'n Drop". Het sluiten van het e-zine is verder direct met/na de aankondiging doorgevoerd en op de website dragdrop.co.uk is dan ook geen enkele inhoud meer te vinden.

Het blad is in 2009 gelanceerd en er werden 4 nummers per jaar uitgegeven die dan 3UKP moesten kosten. Er is al eerder sprake geweest dat het blad op zou houden te bestaan, namelijk net voor de London Show van 2011. Die keer had Paul zich bedacht en er zijn dan ook na de London Show diverse nummers uitgebracht. Zo is begin september nog een nummer uitgekomen, compleet met een voordelig aanbod voor alle nummers van de 3e jaargang.

Deze zullen echter waarschijnlijk niet meer te verkrijgen zijn, nu Paul er mee stopt. In een bericht, waarbij hij iedereen die aan het blad heeft meegewerkt bedankt en natuurlijk ook alle kopers bedenkt geeft hij aan:

"Really is closing this time!"

Het is altijd jammer als een uitgave er mee stopt, maar in dit geval is het einde wel erg rigoureus, zeker als je bedenkt dat er altijd een optie had kunnen blijven om oude nummers te downloaden (al dan niet tegen een vergoeding)...


Pic12Het programma 'smbserver', een poort van het serverdeel van Samba, is ontwikkeld om bestanden onder RISC OS via het netwerk te kunnen benaderen, hierbij wordt er gebruik gemaakt van het SMB/CIFS-protocol. Alle systemen die een client hebben om via dit protocol bestanden te kunnen benaderen kunnen met behulp van smbserver bestanden op een RISC OS-systeem benaderen, hierbij gaat het uiteraard om MS-Windows, maar ook Mac OS X en GNU/Linux hebben software aan boord om via CIFS bestanden te kunnen benaderen.

Van dit programma is er nu ook een versie beschikbaar die geschikt is voor het BeagleBoard (en dus ook voor de ARMini). Op de site van GAG zijn er naast deze versie ook versies voor de IYONIX en RiscPC te downloaden. Deze versies zijn aangepast door Thomas Milius zodat ze beter op nieuwe hardware zouden werken, dit wil niet zeggen dat deze versies 100% foutloos zijn - het zijn waarschijnlijk wel de beste versies die beschikbaar zijn...


Pic11Van Paul Sprangers' programma !ConvText 3.00 is een nieuwe versie beschikbaar, deze toepassing is een 'scripted' Zoek & Vervang-hulpmiddel voor RISC OS. De nieuwigheden in deze versie zijn geen kleine fixes of cosmetische veranderingen, de grote verbetering in versie 3.00 is het herschrijven van de core van de toepassing. Het gevolg van deze actie is dat het programma nu zo'n 35% sneller is en verder zijn jokers (wildcards) beter geïmplementeerd.

Overigens is een nieuw commando aanwezig in deze versie, met dit commando kan men het aantal woorden en de gemiddelde woordlengte tellen in tekstbestanden. Mocht een 35% snelheidsverbetering niet nodig zijn, dan kan dit mogelijk een reden zijn om deze nieuwe versie op te halen.

Naast de StrongHelp-handleiding is er ook de mogelijkheid om een geillustreerde handleiding als PDF-bestand op te halen.


Pic10Van het programma Murnong, de applicatie waarmee men video's van YouTube kan ophalen is een nieuwe versie uitgebracht, dit is een reactie op het feit dat er nu ook YouTube-pagina's zijn die een titel heeft waarin Unicode-karakters aanwezig zijn. Aangezien Murnong afhankelijk is van de opbouw van de YouTube-pagina's moet er dan ook bij iedere wijziging een nieuwe versie van uitgebracht worden.

De nieuwe versie van Murnong, dat is 2.31, is te downloaden van de site van Christopher Martin. Hier is ook een beschrijving te vinden van de diverse hulpmiddelen die aanwezig moeten zijn voordat Murnong zijn werk kan doen.


Pic3Van de programma's OpenVector, OpenGridPro en DrawPlus is versie 3.43 uitgebracht, al deze toepassingen zijn bedoeld als een verbetering ten opzicht van Draw (hoewel ze vanaf de grond opnieuw opgebouwd zijn en in tegenstelling tot DrawWorks geen gebruik maken van Draw). Het sterke punt van OpenVector is de ondersteuning van lagen en een objectbibliotheek en OpenGridPro is aangepast op het tekenen van rasters (grids) en andere regelmatige layouts.

Deze uitgave bevat diverse verbeteringen en bugfixes, zo worden verzoeken om documentvensters 'mid-stack' te openen geaccepteerd en raken documentvensters niet kwijt nadat deze gesymboliseerd (iconized) zijn.

Het "-font" commandoregelargument werkt nu, zodat het standaardfont voor nieuwe tekstobjecten wordt aangepast. Ook is het bibliotheekvenster compacter en is de manier waarop OLE- en scrap-bestanden gedetecteerd worden aangepast.

De nieuwe versie is, evenals de vorige, te downloaden van de site van Christopher Martin.


Pic7Als laatste een terugblik naar 10 jaar geleden en dan komen we aan bij riscynieuws.net editie 16. In die editie is er aandacht voor Crystal, de module die zorgt voor ondersteuning van semi-transparante objecten, was een editie eerder er slechts een preview ongeveer 1 maand later is het product daadwerkelijk te verkrijgen. Op dat moment wordt er ook nog steeds ontwikkeld aan Cerilica Vantage, deze applicatie komt hiermee op versie 1.10 en bevat o.a. 'Deep alpha blending', SVG- en Photoshop-export als belangrijke verbeteringen.

In de 16e editie van riscynieuws is er verder aandacht voor KinoAMP, een applicatie om MPEG- bestanden -met geluid- af te kunnen spelen (ook noodzakelijk bij het gebruik van het hierboven genoemde Murnong) en is er aandacht voor een poging van David McEwen om een player te maken die een groter aantal videoformaten dan KinoAMP af te kunnen spelen - helaas in Cineroma, zoals het programma gedoopt is, nooit publiekelijk uitgebracht.

Naast software was er ook aandacht voor het opzetten van de RISCOS.info-website, de 100MBit-netwerkkaart van Simtec en de Wakefield Show.


En zo zijn we aangekomen bij het einde van deze riscynieuws, met daarin onder meer aandacht voor het stoppen van Drag 'n Drop, nieuwe versies van Murnong, OpenVector/OpenGrid/DrawPlus, de London Show en diverse andere nieuwtjes.

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaardeerde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis