Van de redactie

Deze keer is door omstandigheden het uitbrengen van dit nummer vertraagd, maar hij is er. Het wachten was op de uitnodiging en agenda voor het overleg van de Raad van Afgevaardigden. Zeer laat kwam namelijk het bericht dat de regio Amstelveen toch deze vergadering niet kon ondersteunen. De alternatieve locatie was Heemskerk en de daar bij behorende datum behoorlijk dichtbij. Zie de uitnodiging.

Eigenlijk was ik bang geweest dat er niet voldoende kopij zou zijn voor het uitbrengen van Asterisk. Ook Kees Grinwis had wat moeite om zijn riscynieuws.net voldoende gevuld te krijgen en alleen een riscynieuws.net in Asterisk is toch wel te weinig. Ook had Frank de Bruijn problemen met zijn 'De Randstad' BBS. Zijn Iyonix had het laten afweten waardoor de verspreiding van Asterisk in problemen kwam. Ik heb gehoord dat hij de Iyonix weer aan de praat heeft gekregen. Een poging om de Randstad naar RPCemu op zijn Linux systeem over te zetten wilde niet vlotten.

Ondertussen kwam er toch nog kopij binnen en is het gelukt een gevulde uitgave te maken. Maar dit betekent dat of het novembernummer of het decembernummer in de verdrukking komt. Afhankelijk hoeveel kopij binnen komt, zal ik eventueel besluiten beide nummers samen te trekken. Maar mocht er nog veel kopij op de plank liggen, stuur dat dan in. Komt het niet in het komende nummer dan toch wel in de daarop volgende! Wacht dus niet met insturen.

Redacteur Wim Hendriks