Raspberry Pi xMcase pandaboard

Enkele nuttige RISC OS aanpassingen voor je
Raspberry Pi, BeagleBoard of Pandaboard

versie 2012-11-11

Wie aan de slag gaat met zijn RaspberryPi, BeagleBoard of PandaBoard wil waarschijnlijk ook de volgende nuttige aanpassingen doen

 1. de CMOS
 2. netwerk activeren/nakijken
 3. een klokje op de takenbalk
 4. tijd synchronisern met het internet
 5. tijdzone en winter/zomertijd
 6. een usb HDD (kunnen) gebruiken
 7. . . .
Laten we maar eerst eens lezen en dan aan de slag gaan!

1. de CMOS

Gebruik de CMOS Widget van ROOL. Bespaart enorm veel werk en frustraties en voor de prijs moet je het echt niet laten. Technisch gezien is het een eeprom aangesloten op de SPI aansluitingen en de 'driver' zit in de ROM image. Het is trouwens ook een onderdeel van de support van R-Comp voor Beagle- en PandaBoard.

Deze CMOS widget is een 'work-a-round' voor het probleem dat er op twee media gewerkt wordt: opstarten vanaf een sd-kaartje met o.a. de ROM-image en evt. een bestandje 'CMOS' als een nep CMOS en daarna verder gaan op een memo-stick die als een grote floppy/HDD wordt gezien.
Bij een RaspberryPi is, dankzij de komst van SDFS, alles samengevoegd op het sd-kaartje.

2. netwerk activeren/nakijken

Dubbelklik op '!Boot' >> klik op 'Network' >> klik op 'Internet' >>
aanvinken 'Enable TCP/IP Protocol Suite' >> klik 'Close' >> klik 'Save' >>
klik 'Restart Now'
Tijdens het opstarten wordt nu een netwerkverbinding opgestart op basis van DHCP.

Controle na het opstarten:
Open met Ctrl+F12 een command-venster
*dhcpinfo
*help etherusb >> *ejinfo

3. een klokje op de takenbalk

!Alarm, de klok in de iconen-balk
- start !Alarm >> Menu-klik over icoontje >> Choices... >> kies 'User defined:'
- verander de standaard layout
  %z12:%mi:%se %pm. %zdy/%zmn/%yr in %z24:%mi:%se %zdy-%zmn-%yr

!Alarm, de klok altijd opstarten in de takenbalk
Klik op "Boot" >> Klik op "Run" >> Open "Apps" onderaan links op de iconen-balk (takenbalk) >> sleep het "Alarm"-icoontje naar het geopende venster van "Run" >> klik op "Set" >> nogmaals op "Set" en sluit Configuratievenster.

4. tijd sync met het internet

Bijna alle boardjes hebben een RealTimeClock of RTC maar meestal geen batterij om deze klok te laten verder lopen als het bordje wordt uitgeschakeld. Bij het BeagleBoardje kan een batterij toegevoegd worden, bij het PandaBoardje niet. (RaspberryPi ?) Daarom is het heel belangrijk om tijdens het opstarten iedere keer de tijd juist te zetten, liefst automatisch en synchroon met een NetTimeServer op het internet.
'NetTime' is een module om de juiste tijd, sorry om de GMT op het internet te gaan zoeken. Dit wordt niet automatisch gedaan, maar is eenvoudig op te lossen.

Maak een (tekst-) bestand met de volgende inhoud

  | NetTime
  RMEnsure NetTime 0.39 RMLoad System:360.Modules.Network.NetTime
  Set NetTime$DST European
  |List of some ntp server
  |Set Inet$NTPServer ntp.demon.co.uk
  |Set Inet$NTPServer ntp2.demon.co.uk
  |Set Inet$NTPServer time.euro.apple.com
  Set Inet$NTPServer be.pool.ntp.org
  | Get the time now
  NetTime_Kick
  |ToDo check first for valid network connection

Bewaar het als file-type 'Obey' (&FEB) op de volgend plaats 'SCSI::HardDisc1.$.!Boot.Choices.Boot.Tasks' met als naam bv. 'GetNetTime'.
De regel beginnend met 'RMEnsure' gaat nakijken of de module met versie 0.39 of hoger op de juiste plaatst aanwezig is. Juiste plaatst is eigenlijk 500 en niet niet 360, maar ja, daar wordt de module blijkbaar wel door ROOL en PandaLand geplaatst. (360 en 500 verwijzen naar de laagste versie van RISC OS waaronder deze module correct zou moeten werken, dus op een RISC PC versie 3.6)

De opdrachten in dit bestandje worden ook direct uitgevoerd door te dubbelklikken op de module 'NetTime'. En nu natuurlijk ook iedere keer tijdens het starten van RISC OS, maar er moet een werkende netwerkverbinding aanwezig zijn want anders krijgen we fout-meldingen ed.

Controles:
  *nettime_status
  *nettime_kick
  *show inet$nt*

Info:
RISC OS Open >> Forums >> General >> NetTime
www.riscosopen.org/forum/forums/5/topics/377 bijdrage 14 jan. 2011 door Trevor Johnson

5. tijdzone en winter/zomertijd

Niet iedereen woont in Engeland, dus gebruiken we 'Territory' om aan te geven waar we ons bevinden. Maar Territory kan meer dan de tijdzone meegeven, veel meer. En omgekeerd, programma's kunnen rekening houden met de inhoud van Territory. Kunnen, want veel programma's werken het beste als ze denken in Engeland te zijn. Enfin, eindeloze stof tot discussies en vaak hele zinnige oplossingen.
Gelukkig kunnen we de tijdzone ook apart instellen met 'TimeZone'. De waarde wordt in de CMOS bewaard, dus voor een correct werkende aanpassing van de tijdzone (en zomertijd), is een werkende CMOS oplossing noodzakelijk! (of manueel de inhoud van de nep-CMOS op het SD-kaartje aanpassen).

Open met Ctrl+F12 een command-venster *conf. TimeZone +1
De klok moet nu juist staan voor CentralEuropeanTime, dus voor o.a. voor ons in Nederland en Belgie.

De module 'nettime' zou, op basis van de instelling bij 'Territory', de DayLightSavingTime of DST-flag moeten kunnen instellen waardoor, volgens de juiste regels van de locatie, automatisch de zomertijd wordt ingesteld. 'Zou moeten kunnen', lees verder op http://www.riscosopen.org/forum/forums/3/topics/901.

Er zijn verschillende manuele oplossingen
'The lazy one' is om +2 te plaatsen bij de TimeZone tijdens de zomertijd.
'*conf. DST' en '*conf. noDST' zijn natuurlijk correct.
'*conf. BST' en '*conf. GMT' is real english minded.

Met 'Choices' van het programma '!Alarm', dat je elke keer moet starten (zie punt 1), kan je dit ook automatisch laten doen, maar mijn versie 2.83 (20-Mar-12) werkt nog met vaste begin en einddatum, dus niet met iets als laatse zondag van de maand ... . In een andere versie van !Alarm kan je ook acties koppelen aan een alarm en dit alarm laat je dan om de 12 maanden herhalen.

6. een usb HDD (kunnen) gebruiken

Opstarten van usb HDD heeft een aantal voordelen, vooral grootte, snelheid en onbeperkt kunnen schrijven/wissen. Ja, want memo-stickjes hebben een beperkte levensduur voor hun schrijfacties.
Eigenlijk verwijs ik nu graag naar RISC OS OPEN waar een zeer duidelijke uitleg staat:
ga naar de website >> Forums >> General >> Booting from external usb hard disk
http://www.riscosopen.org/forum/forums/5/topics/1004?page=1 post 2012-04-16 .
Rob Heaton geeft een volledige uitleg:
Just to double check, can you please try the following;
1. Boot the Beagleboard with your USB hard disk connected. (wait for the desktop)
2. Press F12
3. Type configure filesystem scsi (Press Enter)
4. Type configure scsifsdrive 4 (Press Enter)
5. Type scsi (Press Enter)
6. Type drive 4 (Press Enter)
7. Type opt 4,2 (Press Enter)
8. Press Shift+Break
Natuurlijk moet de HDD (zoals de memo-stick) eerst als een ADFS geformatteerd zijn. Door te kiezen voor 'bootable' is de 'opt 4,2' reeds uitgevoerd.

Probleem is dat sommige usb naar sata-converter te traag zijn. Eigenlijk al te merken als je ze gebruikt als gewone HD. Als bij herstarten de reeds aangesloten USB-HD (via de converter) niet wordt gevonden, is het geheel te traag. Ik moet dan steeds even de usb stekker er uittrekken en weer insteken. Toevallig 2x een Trancend HD. Het geheel wordt met een usb HDD een pak sneller in gebruik !

7.   . . .

Wordt vervolgd.

Frank Vandekerkhove
RISCOS.be