Zomertijd instellen bij RISC OS

Na aanleiding van het artikel van Frank Vandekerkhove over instellingen van BeagleBoard, Pandaboard en Raspberry Pi, een aantal opmerkingen over het instellen van zomer en wintertijd bij RISC OS door Henri Derksen.

Na aanleiding van het in gebruiknemen van het programma 'NetTime' merkt Frank op:

De opdrachten in dit bestandje worden direct uitgevoerd door te dubbelklikken op dit bestandje 'NetTime'. En natuurlijk iedere keer tijdens het starten van RISC OS, maar er moet een werkende netwerkverbinding aanwezig zijn want anders krijgen we foutmeldingen ed..
Inderdaad, en daarom heel lastig als je eens ergens bent waar geen internet voorhanden is, zoals op clubbijeenkomsten (Hof van Rieth te Mortsel) b.v.. Zonder RTC-clock met (accu-)batterij begint de tijd altijd op 01 januari 1970 00:00 uur, heel irritant en ook potentieel gevaarlijk bij bestandsbeheer met copieren en overschrijven van recentere bestanden door een oudere versie die 'toevallig' een recentere tijd heeft, immers elke boot begint opnieuw bij 01-01-1970 00:00 uur. Lokaal aangemaakte bestanden op disk krijgen de systeemdatum.

Andersom komt ook voor, een inhoudelijk recenter bestand wordt niet over een ouder exemplaar heen gezet, omdat de datum/tijdstempels niet kloppen. Bij een Beagle Board xM is een batterij voor de RTC clock plaatsbaar. Die machine loopt dan wel op tijd zonder internet. Of dat ook mogelijk is bij een PandaBoard c.q. RaspBerry Pi is mij onbekend.

Frank merkt op dat:

Voor een correct werkende aanpassing van de tijdzone (en zomertijd), is een werkende CMOS oplossing noodzakelijk!
Ja, doch een CMos file op een (micro-) SD-Card werkt ook prima, al is aanpassen (2 x per jaar) iets meer werk, maar heel goed doenbaar. CMos aanpassen met *CONFIGURE [optie] commando's, CMos geheugen op (ram-/usb-)disc saven met de juiste tool, SD-Card uit het Card slot halen en in een USB Card Reader/Writer plaatsen, de opgeslagen CMos file naar de (Micro-) SDCard schrijven, deze Card weer terugplaatsen in het SD Card slot, en de machine herstarten nadat eerst alle overige openstaande bestanden zijn opgeslagen op USB harddisk of stick met een nette Ctrl Shift F12 (*ShutDown).

Instellen zomer- of wintertijd:
Eind maart eenmalig: *CONFIGURE DST
Eind oktober eenmalig: *CONFIGURE NoDST
Dat is voldoende. Echter zonder CMos moet zo'n commando dagelijks, b.v. in de !Boot.

Frank stelt voor om de timezone aan te passen. Hij vindt dat eenvoudiger, maar dat is fout, want dat is een tijd in een veel verder oostwaards gelegen land ;-(.

Zomertijd aan- en uit-zetten kan veel handiger met de applicatie !Alarm. Zie *Asterisk 2006 jaargang 24 nummer 3 in het artikel: Zomertijd perikelen.
Ik gebruik daar:
*CONFIGURE BST voor Britisch Summer Time en
*CONFIGURE GMT

maar veel beter zijn:
*CONFIGURE DST voor DaylightSavingTime en
*CONFIGURE NoDST Voor einde DaylightSavingTime
Het resultaat is echter identiek aan BST en GMT.

Zie instellingen van Alarm:
DST instellen
NoDST instellen
Alarms

Let Op: dat 'every 12th month' geselecteerd is!
Beide commando's worden dus om de 12 maanden automatisch uitgevoerd. Met deze 2 commando's in een herhalend alarm wordt het elk halfjaar aangepast. Wel moet je op de betreffende zondag of de eerste keer kort daarna even de !Alarm database opnieuw opslaan, want die is natuurlijk gewijzigd.
Bij een nette afsluiting met Ctrl Shift F12 = *ShutDown (Zie TaskManager bij Iyonix Boon, gekleurde RISC OS Open tandwiel, c.q. RISC OS 4 logo of groene Acorn Eikel) wordt daar ook om gevraagd.
Sla de aangepaste !Alarm database dan op als !BOOT.Choices.Alarm.Alarms.

Opmerking van Wim Hendriks:
Bij mijn Alarm v2.85 in RISC OS 6.20 kun je bij menu choices van Alarm de Daylight saving aanzetten. Ik weet niet of het werkt, want deze feature is pas n.a.v. dit artikel ontdekt en aangezet.
Auto daylight saving

Veel succes ermee.

Henri Derksen