Agenda

 • September

  • - Amsterdam: Algemene regiobijeenkomst

 • Oktober

  • - Almelo: Algemene regiobijeenkomst

  • - Delft: Online-bijeenkomst

  • - Elst (Gld): Algemene regiobijeenkomst

  • - Delft: Algemene regiobijeenkomst

  • - Beverwijk: Algemene regiobijeenkomst

  • - Drachten: Algemene regiobijeenkomst

  • - Delft: Werkgroep Hardware

  • - Delft: Algemene regiobijeenkomst

  • - Amsterdam: Algemene regiobijeenkomst