Regiokaart

Naam en indeling van de regio’s zoals laatst vastgesteld in de Raad van Afgevaardigden op 12 november 2016

regiokaart

De oorspronkelijk 20 regio’s zijn nu gebundeld in de volgende 6 regio’s:
Almelo Amstelveen Drachten
Beverwijk Delft Oost (bijeen in Elst Gld)

Dit is een bijlage bij artikel 32 van Statuten en Reglement van de Big Ben Club

HTMLEdit Studio last update 12-11-2016
design Paul Porcelijn