Verwerkingsregister – Privacyverklaring

Naam en contactgegevens Big Ben Club

p/a Hagestraat 16
2011 CV Haarlem

e-mail : bestuur@bigbenclub.nl

Andere organisaties

De Big Ben Club werkt wel samen met bijvoorbeeld ACorner in Limburg maar deelt uw gegevens niet met hen.

Functionaris gegevensbescherming

De Big Ben Club heeft geen afzonderlijke functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Internationale organisaties

De Big Ben Club deelt uw gegevens niet met internationale organisaties maar werkt wel samen met RISCOS.be in Vlaanderen.

Doeleinden

Wij verwerken uw gegevens binnen de Big Ben Club voor de volgende doeleinden:

  • Om u als lid te informeren wat wij als club doen via het digitale tijdschrift *Asterisk dat via een mailing aan uitsluitend alle leden wordt verstrekt;
  • Om u als lid toegang te kunnen verlenen tot elektronische databanken of het besloten deel van onze website;
  • Het innen van de contributie;
  • Het verstrekken van een uittreksel uit de ledenlijst aan andere leden om zo het contact tussen de leden onderling te bevorderen.

De Big Ben Club hanteert hierbij als grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Dit omdat we als Big Ben Club het belangrijk vinden dat club leden diverse gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien.

Betrokkenen

De Big Ben Club kent meerdere categorieën leden. Voor het AVG-beleid hanteren we maar twee categorieën: leden en leden die een bestuursfunctie hebben.

Persoonsgegevens

De Big Ben Club verwerkt van u de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer, hoe hoog de contributie is. Verder slaan wij een lidnummer van u op, welke functie u binnen de club heeft en bij welke regio u bent ondergebracht. Op de website wordt uw IP-adres gelogd.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden 30 jaar bewaard (statuten art 37.1)

Ontvangers

Binnen de Big Ben Club: Verspreiding *Asterisk, regiobesturen, beheerders van elektronische databank en beheerder(s) website. Ten behoeve van de automatische incasso worden aan de bank de volgende gegevens verstrekt: naam, banknummer, lidnummer, bedrag

Buiten EU

Door de Big Ben Club worden geen gegevens van u gedeeld met organisaties buiten de EU.

Beveiliging

Het bestand met de leden bevindt zich op een medium dat niet met het internet is verbonden. Verder worden persoonsgegevens zoveel mogelijk op papier verstrekt om elektronische verspreiding zo moeilijk mogelijk te maken. Van het elektronische ledenbestand worden back-ups gemaakt die niet via internet worden getransporteerd of opgeslagen.